Gå til leksikonoversigt

Thomsen, Karsten, 1837-1889, digter

Personer

Karsten Thomsens forældre drev en slægtsgård i Frøslev. Under sin skolegang blev han de første år undervist på tysk, men efter Treårskrigen skiftede undervisningssproget til dansk. Efter sin konfirmation var han hjælpelærer ved Frøslev Skole. Han overtog sine forældres gård og Frøslev Kro som 22-årig. Han deltog som frivillig i krigen i 1864 og giftede sig i 1867 med Mariane Lorentzen, som stammede fra Bov. Under den fransk-tyske krig i 1870-71 flygtede Karsten Thomsen til Danmark for at undgå preussisk krigstjeneste.

Han nød stor tillid hos den lokale befolkning og var i en periode kommuneforstander og kredsdagsmand samt bestyrelsesmedlem i "Sparekassen for Flensborg og Omegn". Han markerede sig som klart dansk, men gjorde det samtidig på en ikke-fanatisk og besindig måde, som også aftvang stor respekt hos de preussiske autoriteter.

Karsten Thomsens strategi i den nationale strid formulerede han således til Morten Eskesen: "Vi gør inne demonstrationer, hva gavn skuld de gør, de hæ jo e mavt, o den brugger di, men vi tål heller inne demonstrationer. Vor skolmester vild gærn hæ et flag op ve e skol (det tyske flag), men han fæ et it, for han ved nok, te ven han vild gør de, så hæ vi medler nok te o kom ham i tael." Til byens forbitrelse hejstes det tyske flag ved skolen kort tid efter Karsten Thomsens død.

Karsten Thomsen er mest kendt som forfatter til en række digte og sange på sønderjysk dialekt, bl.a. sangene "Det er så kønt, det er så dejle", "I Synnerjylland, dér er æ født" (som han skrev i Danmark under flugten fra militærtjeneste i den fransk-tyske krig) og "De vår en daw i høsten ti", der alle er med i Folkehøjskolesangbogens 18. udgave. Digtene blev udbredt i Sønderjylland og senere Danmark ved hjælp af vennen Morten Eskesen.

Det var i høj grad Karsten Thomsens indsats som gjorde, at Frøslev forblev overvejende dansksindet og ved grænsedragningen i 1920 blev udskilt fra Hanved sogn og lagt til Danmark. 

Litteratur:

Jens Liengård: "Karsten Thomsen fra Frøslev". Bov Sogn, Historisk Samfund for Bov Sogn, 1969, s. 453-459.