Gå til leksikonoversigt

Våben, De slesvigske hertugers

Begreber

Et sammensat våbenskjold, der blev udviklet i 1500-tallet og anvendt af samtlige slesvigske hertuger. Indtil enevældens indførelse 1660-61 blev dette våben også ført af de danske kongers sønner, der samtidigt tituleredes hertuger. I slutningen af 1400-tallet satte Christian 1.s søn, hertug Frederik (senere Frederik 1.) det norske våben i sit hertugelige våben som udtryk for, at Norge var et arverige i modsætning til Danmark, der var et valgkongedømme. Hertug Frederiks sammensatte våben bestod af våbenmærkerne for Norge (en guld øksebærende løve i rødt) i 1. felt, Slesvigs våben (2 blå løver i guld) i 2. felt, Holstens nældeblad (sølv i rødt) i 3. felt og Stormarns svane (sølv svane med guld krone om halsen i rødt) i 4. felt. Dertil et hjerteskjold med Oldenborg-slægtens to røde bjælker i guld. Senere kom Delmenhorsts våben, et guld kors i blåt, til hjerteskjoldet, der firdeltes mellem Oldenborg og Delmenhorst. Efter Ditmarskens erobring i 1559 blev dette områdes våben (en harniskklædt ridder til hest, sølv i rødt) tilføjet i et 5. felt i hovedskjoldet. Til våbenet hørte tre hjelme, gerne kronede, med hjelmtegn for Norge, Slesvig og Holsten.

Dette våben fra 1559 blev det endelige våben for de slesvigske hertuger, der førte det med den tilhørende titulatur: arving til Norge, hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve af Oldenborg og Delmenhorst. Undertiden blev våbenet ført med skjoldholdere, fx i hertug Hans den Ældres våben, hvor to vildmænd holder skjoldet. Flere prinser af den yngre glücksborgske linje (Slesvig-Holsten-Glücksborg, yngre linje, Hertuglinjen), bl.a. den senere Christian 9., førte to løver som skjoldholdere. I 1800-tallet blev våbenet ofte gengivet i en våbenkappe kronet af en fyrstelig krone. Overhovedet for det sidste af de slesvigske hertughuse, den yngre glückborgske linje, anvender i dag våbenet i sin klassiske form for skjoldets vedkommende, men med fire hjelme, og det hele omhængt af en våbenkappe kronet af en lukket fyrstekrone.

Af Ronny Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Nils G. Bartholdy: Die Schleswiger Löwen. Wappen einer schicksalhaften dänischen Region, i: Hans de Boo m. fl. (red.): Streekwapens en regionale heraldik. Congresverslag van het XIIe Internationaal Heraldisch Colloquium. Bedum 2005.

Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red): De slesvigske hertuger. 2008.