Gå til leksikonoversigt

Hans den Ældre, 1521-1580, hertug

Personer

Hertug af Slesvig-Holsten; søn af Frederik 1. og Sophie af Pommern (1498-1568). Bror til Christian 3. og hertug Adolf af Gottorp.

Hans var i 1533 blevet hyldet som hertug sammen sine to brødre. I perioden 1536-42 opholdt han sig ved det preussiske hof, et af tidens betydeligste nordtyske fyrstehoffer. Ved arvedelingen i 1544 mellem Frederik 1.s sønner fik Hans områder i begge hertugdømmer, men hovedparten lå i den nordlige og vestlige del af Slesvig, og han fik hovedresidens i Haderslev.

Hans var en god administrator med interesse for skole- og hospitalsvæsen. Han oprettede f.eks. Haderslev Latinskole i 1567, men han gjorde sig også bemærket som bygherre, bl.a. ved opførelsen af residensen Hansborg i Haderslev. Betydelige levn fra administrationen er bevaret og udgivet i De Hansborgske Registranter og De Hansborgske Domme.

Efter Hans den Ældre død blev områderne delt mellem Frederik 2. og hertug Adolf