Gå til leksikonoversigt

Hans den Ældre, 1521-1580, hertug

Personer

Hertug af Slesvig-Holsten; søn af Frederik 1. og Sophie af Pommern (1498-1568) og bror til Christian 3. og hertug Adolf af Gottorp.

Efter Frederik 1.s død i 1533 blev Hans' storebror Christian 3. konge i 1534. I årene 1536-42 opholdt Hans sig ved det preussiske hof i fyrstelære. Ved arvedelingen i 1544 mellem Frederik 1.s sønner fik Hans områder i begge hertugdømmer samt landskabet Femern, men hovedparten lå i den nordlige og vestlige del af Slesvig, og han fik hovedresidens i Haderslev. Her lod han Hansborg opføre. Han tog også initiativ til at opføre Hertug Hans' Hospital (fattighus) i 1569.

Hans var en flittig administrator, hvilket de udgivne De Hansborgske Registranter og De Hansborgske Domme vidner om.

Hans den Ældre blev aldrig gift og døde barnløs. Ved hans død blev områderne delt mellem Frederik 2. og hertug Adolf

Medalje fra 1582, der viser hertug Hans den Ældre.

Medalje fra 1582, der viser hertug Hans den Ældre.

Nationalmuseet. Foto: Arnold Mikkelsen.