Gå til leksikonoversigt

Veteranforeninger i Sønderjylland

Begreber

I perioden 1864-67 oprettedes i Slesvig og Holsten omkring 60 foreninger for Kampfgenossen von 1848-1851, veteranforeninger for soldater i den slesvig-holstenske hær. Disse foreninger spillede en aktiv rolle i årene efter 1864, og optog efter den fransk-tyske krig 1870-71 også veteraner fra andre tyske krige. De blev fra omkring 1880 opslugt af nystiftede Kampfgenossen- und Kriegervereine, der optog alle, der blot havde aftjent deres værnepligt, som medlemmer. Disse soldaterforeninger havde som hovedformål at fremme troskab mod kejseren og tilhørsforholdet til det tyske rige, og de spillede en stor rolle ved afholdelsen af nationale festdage som Sedandagen og Kaisers Geburtstag, opstilling af monumenter mm. I 1914 var der 886 sådanne foreninger i Slesvig-Holsten med omkring 79.000 medlemmer, godt 20% af den mandlige befolkning over 25 år.

Efter 1. Verdenskrig oprettedes i Sønderjylland flere veteranforeninger. For tidligere krigsfanger (se artiklen Krigfangelejre i Sønderjylland) fandtes Aurillac-foreningen, der udgav Aurillac-Bogen, Felthamforeningen samt Foreningen af forhenværende Fanger i Rusland. Den kendteste blev dog Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere (DSK), oprettet 1936, bl.a. som en reaktion på nazificeringen af den tyske veteranforening fra 1922, Verband der Vereine ehemaliger deutsche Soldaten im abgetretenen Nordschleswig. I 1920 blev desuden oprettet Foreningen for sønderjyske Krigsbeskadigede og faldnes Efterladte, som indtil 1981 udgav bladet Krigs-Invaliden (se Krigsinvalider i Sønderjylland). Blandt de danske soldaterforeninger har Slesvigske Fodregiments Soldaterforening, stiftet 1915, en særlig tilknytning til Sønderjylland. Den har kontor på Haderslev Kaserne og udgiver medlemsbladet ”Slesvigeren”.

Af Jørgen Buch og Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hans Schultz Hansen: DSK – Foreningen af Dansksindede sønderjyske Krigsdeltagere 1914-18, i: I. Adriansen og H.S. Hansen (red.): Sønderjyderne og den store krig. 2006.

Anton Marckmann: Ofrene fra Den store Krig 1914-1918. 2005. Ludwig Arndt: Militärvereine in Norddeutschland. Norderstedt 2008.