Gå til leksikonoversigt

Wegener, Caspar Frederik, 1802-1893, historiker

Personer

C.F. Wegener blev, som sin bror Johan Wegener født i Nyborg. Hans far ønskede, at han skulle læse teologi, hvilket han afsluttede i 1828. Han klarede sig de første år ved privatundervisning, men gennem sin velgører Laurits Engelstoft blev han i 1826 ansat som adjunkt ved Sorø Akademi, hvor han tilbragte de næste 22 år. I 1837 udnævntes han til lektor i historie, geografi og statistik  og i 1840 til bibliotekar ved akademiet.

Hans undervisning havde "et vækkende præg", og hans påvirkning i det sønderjyske spørgsmål, som han var stærkt optaget af, fik stor betydning for mange af hans elever, bl.a. T.A. Regenburg, som indførte de såkaldte Regenburgske sprogreskripter i Mellemslesvig i 1851, som C.F. Wegener var en fanatisk tilhænger af.

Han sendte Regenburg utallige opildnende breve: "O - kunne vi vinde folket for danskheden! Tænk Dem, at historien skulle sige engang: at dansk atter høres til Slien, det skyldes én mands mod, udholdenhed og klogskab, og denne ene mand var - De havde dog lyst til denne krans! Jeg ønsker Dem den af hjertet." Regenburg kendte sin mission og svarede tilbage: "Vil man give mig frie hænder, magt og penge, vil jeg nok forpligte mig til at danisere hele Angel til Slien og landet til Treja måske Haddeby med". Realiteten blev, at Wegener og Regenburg ved deres offensive kamp for danskheden skabte stærke antidanske holdninger i den tysktalende befolkning, altså det modsatte af hensigten.

C.F. Wegener forlod i 1848 Sorø Akademi da han, bl.a. fordi han havde en høj stjerne ved hoffet, blev udnævnt til kongelig historiograf og bosatte sig i København, hvor han kort efter blev udnævnt til gehejmearkivets chef; en post han besad helt frem til 1882, da han fyldte 80 år.

Wegener samlede igennem sit lange liv en af de største private bogsamlinger i Danmark som ved hans død talte over 40.000 bind og fyldte en hel biblioteksbygning, som Wegener lod opføre i København (Vesterbrogade nr. 60). Staten købte samlingen efter Wegeners død og den dannede senere grundstammen i Statsbiblioteket i Århus.