Gå til leksikonoversigt

Wenth, Johann, ca. 1490-1541, tysk teolog

Personer

Johann Wenth oplevede som student ved universitetet i Wittenberg reformationens store begivenheder. Efter at han i januar 1526 havde taget magistergraden blev han ansat af hertug Christian 3. som lektor i Haderslev efter en anden tidligt reformert præst, Johann Alberdes, som var blevet hofpræst hos Frederik 1. Johann Wenth var stærkt grebet af Luthers tanker og en fremragende kender af de klassiske sprog latin, græsk og hebraisk, som gjorde ham i stand til bedre end de fleste at læse og nyoversætte de klassiske bibeltekster. Johann Wenth var i øvrigt elev af Philipp Melanchton.

Johann Wenth overtog ledelsen af den tidligere katolske præsteskole i Haderslev, omdannede skolen til den første evangelisk-lutherske præsteskole, egentlig Nordens første evangelisk-lutherske fakultet, en læreanstalt, hvor gejstligheden fremover kunne blive indført i den lutherske forståelse af Bibelen. Eberhard Weidensee medvirkede jævnligt som forelæser, der var leder af den daglige undervisning med skriftforståelse (eksegese) som det vigtigste studieemne. Præsteskolen i Haderslev vandt hurtigt så stort ry, at den tiltrak studerende langvejs fra. Mest kendt blandt disse blev de to reformatorer fra Malmø i Skåne, Claus Mortensen Tøndebinder og Hans Oluf Spandemager.

Præsteskolen er beliggende på den nuværende adresse Apotekergade 11 (lige over for hovedindgangen til Vor Frue Kirke). Skolen blev nedlagt i 1537 samtidig med at Københavns Universitet blev genåbnet med ny fundats og dermed mulighed for at overtage undervisningen af kommende præster.

Johann Wenth og Eberhard Weidensee var hovedkræfter bag reformationens gennemførelse i hertug Christians Sønderjylland. Det var f.eks. dem der ledede de kirkemøder, hertug Christian indkaldte til efter 1525 for at formidle "den rette lutherske lære" til præster og degne Barved Syssel og Tørning Len. Bedre skolede lutherske teologer har hertug Christian vanskeligt kunnet opdrive. Det var da også hertug Christian magtpåliggende at præsentere de to for sin far Frederik 1. på Gottorp kort efter deres ankomst til Haderslev.

Johann Wenth blev efter afsættelsen af Iver Munk og præsteskolens lukning i 1537 den første lutherske biskop i Ribe. Hans danske navn var Johann Vandal.

Kilde: H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 63. Aabenraa 1986.