Gå til leksikonoversigt

Wilhelm 2., 1859-1941, tysk kejser

Personer

Kejser Wilhelm 2. var søn af kejser Frederik 3. og på mødrene side barnebarn af den engelske dronning Victoria. Han giftede sig i 1881 med Auguste Victoria (1858-1921), som var datter af den forviste hertug Christian August af Augustenborg.

Wilhelm var kejser i det tyske kejserrige fra 1888 til sammenbruddet efter 1. Verdenskrig i 1918. I de første år som kejser var han i konstant magtkamp med rigskansler Otto von Bismarck, hvilket førte til Bismarcks afgang i 1890.

Wilhelm 2. var selvrådig og havde et militaristisk samfundssyn. Som hærens øverstbefalende greb han flere gange ind uden om regering og parlament. Han støttede opbygningen af en tysk krigsflåde, herunder bygningen af Kielerkanalen (der oprindelig hed Kaiser-Wilhelm-Kanal), marineskolen Mørvig i Flensborg og flådebyen Wilhelmshafen ved Nordsøkysten.

Efter revolutionen i november 1918 abdicerede Wilhelm 2. og flyttede til Holland, hvor han levede til sin død i 1941.