Gå til leksikonoversigt

Wullenwever, Jürgen, ca. 1492-1537, borgmester

Personer

Efter op mod 400 års næsten enerådende magt i Østersø-området var Lübecks indflydelse i begyndelsen af 1500-tallet på retur. Wullemwever var i 1533 blevet borgmester i Lübeck, og forsøgte ved Frederik 1.'s død i Danmark at modvirke Lübecks tilbagegang ved at udnytte magttomrummet efter den danske konge. Han allierede sig med Københavns og Malmøs borgere og gjorde med sin hærfører grev Christoffer af Oldenburg  indfald i Danmark. Men Wullenwever formåede ikke at vinde krigen (se Grevens Fejde). Lübecks borgere og de øvrige hansestæder satte sig efterhånden imod Wullenwevers planer, og han måtte gå af som borgmester i 1535. Kort efter blev han taget til fange af ærkebiskoppen i Bremen og henrettet.