Gå til leksikonoversigt

Zeppelinerbasen i Tønder

Begreber

Luftskibsbase fra 1. Verdenskrig 3 km nord for Tønder. Basen blev anlagt af det tyske krigsministerium i 1914-15.

Før Første Verdenskrig var Tyskland førende inden for udviklingen af styrbare luftskibe. Mens den tyske hær havde syv luftskibe, der blev sat til at bombe militære mål, besad den tyske flåde ved krigens begyndelse kun et luftskib og en halvfærdig luftbase i Nordholz ved Cuxhaven. Det ændrede sig, da den britiske søblokade af Tyskland ikke blev en blokade tæt under den tyske kyst, men en fjernblokade ved indsejlingerne til Nordsøen. Flåden havde ikke kapacitet til at patruljere et så stort område, og en udbygning af luftskibsflåden blev et hurtigt og billigt alternativ. I efteråret 1914 bestilte den tyske flåde derfor et stort antal luftskibe hos Zeppelin og beordrede samtidig bygningen af tre nye luftskibsbaser, hvoraf den nordligste var basen ved Tønder.

Tønder husede således i tiden 1914-18 en af det tyske kejserriges største luftskibsbaser. Basen blev indviet i marts 1915 med to haller på 180 meters længde, 31 meters højde og 40 meters bredde. Den 23. marts 1915 landede det første luftskib, Parceval PL 25, i Tønder, hvor det var stationeret de følgende 8 måneder.

Tønderbasen var placeret få kilometer nord for byen, tæt på Nordsøen og dermed med mulighed for at gennemføre rekognosceringsflyvninger ind over England. Under 1. Verdenskrig blev der gennemført ca. 1.200 sådanne rekognosceringsflyvninger og ca. 350 angrebsflyvninger, dog ikke alle fra Tønder.

Basen i Tønder bestod bl.a. af luftskibshallerne “Tobias” og “Toni” med plads til et luftskib i hver, luftskibshallen “Toska” med plads til to luftskibe, en hangar til 5 jagerfly af typen Albatros D III, ankerplads til midlertidig parkering af et luftskib, jernbane både til internt brug på basen og med tilslutning til Marskbanen mellem Tønder og Tinglev, radiostation til kommunikation med luftskibene via telegraf, pejlesender som luftskibene kunne navigere efter, gasværk og tankanlæg på 50.000 kubikmeter, vejrtjeneste og beboelsesbarakker til ca. 600 soldater.

Zeppelinerne holdt sig flyvende ved hjælp af enorme brintballoner. Basen i Tønder var derfor også udstyret med eget gasværk, som producerede de store mængder brint. Balonerne blev produceret af blindtarme fra kreaturer. Der blev brugt ca. 75.000 blindtarme til hver enkelt zeppeliner. Det var uhyre farligt at flyve med det enorme "fly", der naturligvis var mål for fjendtlig beskydning. Ramtes en zeppeliner tog det kun 30-40 sekunder før det var udbrændt. Besætningen var heller ikke udstyret med fadskærme, da der ikke var tid til at få dem på alligevel.

Under et angreb i oktober 1917 kom den ene af to zeppelinere fra Tønder på grund af voldsomt stormvejr ud af kurs og måtte senere nødlande i Frankrig. Her blev besætningen og kaptajn Kölle taget til fange. Under afhøringerne blev Kölle klar over, at englænderne vidste meget om basen i Tønder, og han blev klar over, at der var spioner, som rapporterede om basens nøjagtige beliggenhed.

Englænderne havde stor interesse i at ødelægge Zeppelinbasen i Tønder, men deres fly kunne ikke gennemføre flyvninger over Nordsøen og tilbage igen. Men den 19. juli 1918 gennemførtes verdens første bombardement på landjorden med jagerfly fra et hangarskib. Skibet var helt nyt og hed Furious og var samtidig base for en helt ny type jagerfly. Det første angreb satte ind kl. 3.14 om morgenen. 5 brandbomber ramte de to haller og alt var i løbet af få minutter i flammer. En ny angrebsbølge fulgte 20 minutter senere. Basen, som havde fået det romantiske navn Tosca blev totalt ødelagt og blev ikke genopbygget. Efter Genforeningen med Danmark i 1920 rykkede det danske militær ind på området.

Der findes stadig intakte zeppelin-haller i Riga i Letland, hvor hallerne i dag bruges som markedsplads.

Zeppelin Museum Tønder blev indviet den 8. maj 1999 og ligger i umiddelbar nærhed af det gamle baseområde. Museet rummer en stor samling af fotografier og genstande fra perioden. Bl.a. originale propeller fra de gigantiske luftskibe, samt uniformer og våben.

Zeppelin Museet rummer derfor også en udstilling om Tønder Garnisonens historie.

Se yderligere information om museet.

Litteratur:

Inger Lauridsen: Zeppelinbasen ved Tønder. Et stykke krigshistorie i Sønderjylland. Sønderjyllands Kulturmiljøer, nr. 5, 2002.

Hans J. Gläser: Zeppelinere i Tønder, en episode fra den Første Verdenskrig, i: Sønderjysk Månedskrift, 1991.

Skov- og Naturstyrelsen: Vandreture nr. 127.