Gå til leksikonoversigt

Afholdsbevægelsen i Slesvig/Sønderjylland

Folkelig bevægelse med henblik på at begrænse eller forbyde indtagelsen af alkohol. Bevægelsen var opstået i USA i 1826. I 1852 stiftedes ”Independent Order of Good Templars (IOGT)”, en bevægelse, der kom til København i 1880. Det var to medlemmer herfra, der i 1883 oprettede logen Pioneren i Haderslev, den første IOGT-loge i Tyskland. Bevægelsen blev hurtigt populær, og i de efterfølgende år spredte bevægelsen sig mod syd. Den tyske nationale forening af IOGT-loger blev grundlagt i Flensborg i 1889, og langt hovedparten af de loger, der på det tidspunkt var medlemmer, lå i Slesvig og Holsten.

Op mod 1. Verdenskrig oplevede bevægelsen sin storhedstid i Slesvig. I 1913 var der således 14 IOGT-loger alene i Haderslev og omegn. De var organiseret i Den nordslesvigske Storloge, der i 1910 bestod af 88 loger med godt 2.800 medlemmer. IOGT forsøgte at holde sig nationalt neutrale, mens Nordslesvigsk Afholdsforening, stiftet 1893 af udbrydere fra IOGT, havde en dansk orientering. Denne forening havde ved verdenskrigens udbrud ca. 2.000 medlemmer. Desuden oprettedes der efter år 1900 andre afholdsforeninger, enten som lokale afholdsforeninger (tysk: Enthaltsamkeitsvereine) eller afdelinger af det i 1877 i Schweiz grundlagte Blå Kors. Efter Genforeningen blev tilslutningen mindre, og de fleste foreninger blev efterhånden nedlagt. 

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011, s. 15.