Gå til leksikonoversigt

Bredebro

Steder

Stationsby i Tønder Kommune ca. 13 km nord for Tønder. Indbyggertallet lå i 2023 på 1.456. Byen ligger ved et gammelt vade- og brosted over Brede Å, hvor vejene Ribe-Tønder og Løgumkloster-Ballum mødes. Den ældste del er landsbyen Brede, der kendes fra skriftlige kilder fra 1252. Den er mod vest præget af vestslesvigske gårde og huse. Brede Kirke, viet til Sankt Laurentius, går tilbage til omkring år 1200. I 1887 blev der anlagt jernbanestation i Bredebro.

Først efter Genforeningen i 1920 voksede Brede sammen med stationsbyen Bredebro.

I byens sydlige del er der huse i Bedre Byggeskik, bl.a. skolen, opført 1923 (se artiklen Byggeskik, Bymæssig.) Byen var tidligere hjemsted for mange kniplersker, og her boede også den kendte kniplingshandler Jens Wulff. Hans hus fra 1836 kan stadig ses i Brede Bygade. Fra 1960’erne kom der industri til byen, bl.a. limtræsfabrikken LNJ (1961, grundlagt som snedkervirksomhed 1904). Bredebros største virksomhed er skofabrikken ECCO, grundlagt i 1963. Hovedkvarteret for ECCO Sko A/S og for moderselskabet ECCO Holding A/S ligger i Bredebro, men der produceres ikke længere sko i byen.

Toosbuys Torv blev anlagt i 2013 nær ECCOs hovedkvarter og bekostet af virksomheden. Det er opkaldt efter ECCOs grundlæggere, Birte og Karl Toosbuy, og opført for at markere 50-året for virksomhedens grundlæggelse.

Byen var i perioden 1970-2006 administrativt center i daværende Bredebro Kommune.

Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Broen over Brede Å nær Bredebro. Foto fra 2018.

Broen over Brede Å nær Bredebro. Den erstattede i 2014 den tidligere bro. Foto fra 2018.

Foto: Hjart, CC BY-SA 4.0