Gå til leksikonoversigt

Delinger af Slesvig og Holsten 1490, 1544, 1581-82

Begreber

I 1490 blev både Slesvig og Holsten delt mellem kong Hans og hans lillebror hertug Frederik (1.). De enkelte amter med de hertugelige fæstebønder og selvejere samt de såkaldte landskaber blev fordelt mellem de to landsherrer, der begge havde titel af hertug. Derimod kom adelen, gejstligheden og deres godser samt til dels købstæderne under fællesregeringen af de to hertuger, råd og landdag. Delingen blev atter ophævet i 1523, men samme model blev benyttet i 1544 ved delingen mellem Christian 3. og hans brødre, hertugerne Hans den Ældre og Adolf af Gottorp. Nu blev også de tidligere mandsklostres besiddelser delt. 

I 1581 blev Hans den Ældres amter og landskaber delt mellem de to andre landsherrer, så der var to hoveddele og to hertuger i fællesregeringen. I 1564 og i 1582 fik Christian 3.s yngste søn, hertug Hans den Yngre, desuden nogle amter med den lokale højhed over disse, men uden andel i fællesregeringen.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Hertugdømmerne efter delingerne 1581-1582.

Hertugdømmerne efter delingerne 1581-1582.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev. Kort: Jørgen Andersen.