Gå til leksikonoversigt

Hans den Yngre, 1545-1622, hertug

Personer

Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg; søn af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg og lillebror til Frederik 2. I 1568 blev han gift med Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen (1550-1586) og i 1588 med Agnes Hedvig af Anhalt (1573-1616).

Hans fik ved arvedelingen i 1564 klostret Ahrensbök i Holsten og lovning på Nordborg og Sønderborg og dele af Ærø, når Dorothea døde, samt Plön i Holsten, når Frederik 1.s enke Sophie døde. Besiddelserne blev senere udvidet, men Sønderborg forblev hovedresidensen. 

Hans den Yngre vogtede nøje over sine fyrstelige rettigheder, hvilket flere gange bragte ham i konflikt med hertugdømmernes stænder, der nægtede at hylde ham. Hans var en ualmindelig hård fyrste over for sine undersåtter, og der verserer talrige fortællinger om hans urimelige fremfærd over for bønder på egnen. 

Han var en territorialfyrste, stærkt optaget af ved arv og mageskifter at samle gods, så hans sønner hver kunne få deres eget lille hertugdømme, og de grundlagde adskillige sønderjyske hertugslægter.

Christian (1570-1633) blev hertug af Ærø. Christian døde barnløs og hertugdømmet Ærø deltes mellem de tre overlevende brødre (Frederik, Philip og Joachim Ernst) og afdøde Alexanders børn.

Alexander (1573-1627) blev hertug af Sønderborg. Efterkommerne af Alexanders næstældste søn Ernst Günther udgjorde den augustenborgske hertuglinje, som uddøde i 1931. En af efterkommerne efter Alexanders yngste søn August (1612-1675) er Vilhelm af Beck (1785-1831), der arvede Glücksborglinjens titel og slot i 1825. Vilhelm af Beck blev dermed hertug af Glücksburg. Han var far til den senere Christian 9., som er stamfader til det moderne danske kongehus, Glücksburgerne.
 
Hans Adolf (1576-1624) blev hertug af Nordborg. Efter hans død tilfaldt Nordborg broderen Frederik.

Frederik (1582-1658) blev hertug af Nordborg efter 1624. Nordborg-linjen uddøde i 1722.

Philip (1584-1663) blev hertug af Glücksburg. Linjen uddøde i 1824.

Joachim Ernst (1595-1671)blev hertug af Plön. Linjen uddøde i 1761.

Litteratur:
Karsten Hermansen: "Kongeblod og fyrstedrømme". Portræt af Hertug Hans den Yngre. Ærø Museum, 2006.