Gå til leksikonoversigt

Hans den Yngre, 1545-1622, hertug

Personer

Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg; søn af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg og lillebror til Frederik 2. I 1568 blev han gift med Elisabeth af Braunschweig-Grubenhagen (1550-1586) og i 1588 med Agnes Hedvig af Anhalt (1573-1616). Tilnavnet "den Yngre" er for at skelne han fra farbroderen Hans den Ældre.

Hans fik ved arvedelingen i 1564 Nordborg og Sønderborg amter i Slesvig, Plön amt og dele af Ærø, når Dorothea døde, samt Plön og klostret Ahrensbök i Holsten. Besiddelserne blev i 1582 udvidet med Ryd Kloster og Reinfeld Kloster, men Sønderborg forblev hovedresidensen.

I 1564 nægtede de slesvig-holstenske stænder at hylde Hans den Yngre som regerende hertug.  

Han var stærkt optaget af ved arv og mageskifter at samle gods, så hans sønner hver kunne få deres eget lille hertugdømme. Da han døde, grundlagdes følgende fem små hertugdømmer: Sønderborg, Nordborg, Ærø, Glücksborg og Plön.  og de grundlagde adskillige sønderjyske hertugslægter.

Hans den Yngre lod slottet Glücksborg opføre.

Litteratur:
Karsten Hermansen: "Kongeblod og fyrstedrømme". Portræt af Hertug Hans den Yngre. Ærø Museum, 2006.


 

Hans den Yngre. Stregæstsning af Andreas Støttrup fra 1748.

Hans den Yngre. Stregæstsning af Andreas Støttrup fra 1748.

Statens Museum for Kunst.