Gå til leksikonoversigt

Dybbøl Skanser

Steder

Under Treårskrigen blev Dybbøl-egnen kampplads på grund af det bakkede terræn og den strategiske beliggenhed tæt på øen Als, som man i givet fald kunne trække sig tilbage til. Mellem de slesvigske krige blev Danevirke fastholdt som hovedforsvarsanlæg, men flankebefæstningerne ved Dybbøl og Fredericia blev udbygget for at true en evt. fjende i Jylland med udfald mod hans forsyningslinjer og derved binde store dele af fjendens styrker. Dybbølstillingen var en feltbefæstet stilling, bestående af 10 mindre skanser, der strakte sig fra Skanse 1 ved Vemmingbund i syd til Skanse 10 ved Alssund i nord. Befæstningen var ikke færdigbygget, da hæren i februar 1864 trak sig tilbage fra Danevirke hertil. Der manglede løbegange, palisader, brohoveder og barakker. Nogle af disse mangler blev afhjulpet, men befæstningens ufuldkommenhed var medvirkende til nederlaget under stormen den 18. april 1864.

I 1867 udbyggede preusserne Dybbølbefæstningen med en række større skanser suppleret af skanser på Als. Denne ”Befestigung Sonderburg-Düppel” nedlagdes i 1884, da risikoen for et dansk angreb blev anset for meget ringe. De skanser, der kan ses i dag, består i hovedsagen af de preussiske skanser fra 1867, indeholdende resterne af de danske skanser fra 1864, som er markerede med smalle hvide cementbånd.

En af de største preussiske skanser kaldes i dag Kongeskansen, som er placeret umiddelbart nord for vejen. Her markerede Det tyske Kejserrige i 1914 med Kejser Wilhelm i spidsen 50-året for sejren på Dybbøl, og stedet blev vel også på grund heraf det sted, hvor Genforeningsfesten i 1920 blev afholdt, og hvor alle efterfølgende nationale fester, folkemøder og friluftsspil m.v. afholdes.

Skanse IV lige vest for Dybbøl Mølle er efter etableringen af skanseområdet som nationalpark i 1924 blevet re-etableret efter de originale tegninger. Natiopnalparken blev etableret efter en landsindsamling, iværksat af Carlsberg-bryggeriernes direktør Vagn Jacobsen. Arealet blev overdraget den danske stat den 11. juli 1924 ved en ceremoni, hvor statsminister Stauning holdt tale og hvor Christian 10. fik overdraget gavebrevet. Op gennem 1920'erne blev der opsat talrige danske mindesmærker i nationalparken, der langsomt blev forvandlet fra et tysk til et dansk mindesmærke. 

Museet på Sønderborg Slot er der udstillet en nøjagtig landskabsmodel af hele området omkring Dybbøl Banke og de mange skanser.