Gå til leksikonoversigt

Genforeningsfesten den 11. juli 1920

Begreber

Dybbøl Skanser blev i 1920 valgt som stedet for den officielle, danske genforeningsfest den 11. juli 1920, hvor det danske kongehus, regeringen, Folketinget og almindelige danskere mødtes med sønderjyderne.

Henved 50.000 mennesker deltog i det historiske møde. Genforeningsfesten afholdtes på det sted, hvor det danske nederlag i 1864 havde udspillet sig. Det var oven i købet den samme skanse, som seks år tidligere, i 1914, havde været ramme om den tyske jubilæumsfest i anledning af 50-året for Slaget på Dybbøl. Hovedtalen ved Dybbølfesten i 1920 skulle have være holdt af H.P. Hanssen, men han blev fravalgt på grund af sine synspunkter om en zoneinddeling og dermed grænsedragning nord om Flensborg i forbindelse med folkeafstemningerne tidligere på året. I stedet blev festtalen holdt af lensgreve Otto Didrik Schack

En anden vigtig tale holdtes af statsminister Niels Neergaard, der bl.a. sagde de berømte ord "De skal ikke blive glemt!" 

Der blev denne dag grundlagt en tradition for afholdelse af danske folkefester og stævner i Dybbøl Skanser. Den store tyske skanse, som i 1920 blev til festplads, dækker de gamle danske skanser 6 og 5. Den er siden 1920 benævnt Kongeskansen og har dannet ramme om danske nationale fester frem til nutiden. 

Højdepunktet ved genforeningsfesten var overrækkelsen af et flag til kongen. Fire unge piger frembar et gammelt Dannebrog, som den 85-årige veteran Hans Thomsen fra Sundsmark overrakte Christian 10. Kongen modtog det gamle Dannebrog med bevægelse, bøjede sig ned og kyssede flagdugen

Programmet for genforeningsfesten og specielt H.P. Hanssens rolle i den blev som nævnt diskuteret på de indre linjer. Her ses det endelige program:

  1. Fællessang: Du skønne land med dal og bakker fagre
  2. O.D. Schacks tale for kongen (festtalen)
  3. Fællessang: Der er et yndigt land
  4. Kaptajn C.C. Fischer, Aabenraa, overrækker guldhornskopierne, sønderjydernes gave, til kongen
  5. Veteran Hans Thomsen og fire unge piger overrækker kongen et flag fra 1864
  6. Kongens tale
  7. Fællessang: Kongernes konge
  8. H.P. Hanssens tale for fædrelandet
  9. Fællessang: Jeg elsker de grønne lunde
10. H. Lorenzens tale for den danske regering og rigsdag
11. Fællessang: I alle de riger og lande
12. Peter Graus tale for det danske folk
13. Kort tale ved statsminister Niels Neergaard
14. Kort tale ved Folketingets formand Niels Pedersen-Nyskov
13. Axel Juels sang som afslutning for festen.