Gå til leksikonoversigt

Efterskoler i Sønderjylland

Begreber

Den første danske efterskole blev grundlagt i 1879 på Mors, inspireret af Chr. Kold og Grundtvig. Allerede i 1880’erne kom de første sønderjyske børn og unge på efterskoler i Danmark. De tyske myndigheder indførte i 1888 en skolesprogsinstruks, som tvang dansksindede forældre til at sende deres børn på efterskoler i Danmark, hvis de skulle have kvalificeret undervisning i dansk sprog og kultur.

Mange sønderjyske elever fik tilskud til efterskoleophold fra Den nordslesvigske Skoleforening (se artiklen Skoleforhold i Sønderjylland). Der blev i 1880’erne og 1890’erne oprettet fem efterskoler lige nord for Kongeågrænsen, hhv. i Hejls, Skibelund, Holsted, Bramming og Vester Vedsted. Disse skoler modtog 1894-1913 i alt 2.705 ud af de 2.833 unge fra Nordslesvig, som i disse år kom på efterskole med tilskud fra Den nordslesvigske Skoleforening.

Allerede 1919 blev den første efterskole oprettet i Sønderjylland, i Agerskov. Flere efterskoler blev dannet efter Genforeningen. I 1920 blev Rens Efterskole oprettet i den del af Sønderjylland, hvor danskheden stod svagest og samtidig også som et tilbud til danske unge fra Sydslesvig og senere også frisere. Allerede samme år kom andre efterskoler til, bl.a. i Løgumgårde, hvor man også fik præliminærkursus og fra 1923 studenterkursus, skolen ophørte dog 1928. Hoptrup og Nordborg Slots efterskoler blev oprettet 1922.

Især de sydslesvigske elevers skoleophold steg voldsomt i begyndelsen af 1920’erne. Også efter 1945 kom mange unge sydslesvigere på efterskole nord for grænsen, stærkt støttet af Sønderjydsk Skoleforening. Fra midten af 1950’erne faldt antallet af sydslesvigske unge, der tog på efterskole i Danmark. I 1982 oprettede man en ny ungdomsskole i Ladelund, som både henvendte sig til sydslesvigske og rigsdanske elever.

Også det tyske mindretal har sin egen efterskole i Tinglev. Den blev oprettet 1951 og henvender sig også til alle unge både nord og syd for grænsen. Aabæk Efterskole ved Aabenraa blev oprettet 1970 som landets første skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

I 1990’erne voksede interessen for de sønderjyske efterskoler markant, i takt med at efterskoler generelt blev en meget populær skoleform i hele landet. I de senere år er mange nye skoler opstået med nye fagtilbud inden for bl.a. idræt, musik og adventure. I 2024 var der 242 efterskoler i Danmark, de 17 lå i Sønderjylland. Begreberne efterskole og ungdomsskole er blevet brugt synonymt op gennem 1900-tallet. I dag kalder de fleste skoler sig efterskoler, især for at undgå forveksling med de kommunale ungdomsskoler.

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.