Gå til leksikonoversigt

Fink, Troels, 1912-1999, professor, generalkonsul

Personer

Troels Fink er født i Aabenraa, hvor han i 1930 blev student. I 1936 blev han cand.mag. i historie og tysk ved Københavns Universitet og virkede herpå i nogle år som sekretær ved den sønderjyske politiadjudantur og som sekretær for de sønderjyske Danske Samfund. Den videnskabelige karriere blev indledt i 1941 med en disputats om Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770. Herpå fulgte mange bøger og artikler om Sønderjyllands historie, bl.a. hovedværket Da Sønderjylland blev delt 1918-20, bd. 1-3.

Hans forskning og forfatterskab er fremtrædende inden for dansk udenrigspolitik efter 1864, herunder især grænselandets historie. Han var i en periode konsulent for udenrigsministeriet i slesvigske spørgsmål og han spillede en afgørende rolle i udformningen og forhandlingerne omkring de såkaldte København-Bonn erklæringer i perioden frem til deres tiltrædelse i 1955. 

Troels Fink var ansat ved Århus Universitet i perioden 1942-1959 (professor fra 1950) og derefter generalkonsul i Flensborg frem til 1975. Samtidig spillede han en væsentlig rolle som initiativtager til Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, som han var formand for i perioden 1976 til 1979.

Troels Fink har et omfattende historisk forfatterskab bag sig. De mest relevante værker i forbindelse med Sønderjyllands historie er:

-H.P. Hanssen som minister i regeringen Zahle 1919. Institut for Grænseregionsforskning, 1977.

 Da Sønderjylland blev delt 1918-1920. Bind 1-3. Institut for Grænseregionsforskning 1978.

 Estruptidens politiske historie 1875-1894. Bind 1-2. Odense Universitetsforlag 1986

- Båndene Bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864 - 1914, I og II. Institut for Grænseregionsforskning, 1999.

- Festskrift til Troels Fink. Red. af Helge Larsen og Roar Skovmand. Odense Universitetsforlag, 1982.

- Fem foredrag om dansk udenrigspolitik efter 1864. Universitetsforlaget i Aarhus. 1958.

Kilder

Henrik Becker-Christensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.