Gå til leksikonoversigt

Fischer, Carl Christian, 1844-1933, kaptajn

Personer

Carl Christian Fischers forældre stammede begge fra gamle Aabenraa-slægter med tæt kontakt til søfart. Allerede som 15-årig stak Fischer til søs, men han kom hjem i 1863 for at tage styrmestereksamen og deltog som matros på krigsskibet Geyser i krigen i 1864.

Efter krigen stak han igen til søs, tog både dansk og japansk kaptajneksamen og førte fra 1870 eget skib, dels i siamesisk (thailandsk) tjeneste, dels i japansk tjeneste. I 1882 vendte han tilbage til sin fødeby Aabenraa.

Han gik ind i det nationale arbejde og blev i 1895 valgt til Sprogforeningens bestyrelse, hvor han var kasserer frem til 1928. I forbindelse med genforeningsfesten på Dybbøl Skanse den 11. juli 1920 overrakte Fischer kopier af guldhornene til Christian 10.

Et portræt af Carl Christian Fischer er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.