Gå til leksikonoversigt

Fischer, Frederik, 1809-1871, urmager og redaktør

Personer

Frederik Fischer var født i Aabenraa. Da han som 9-årig blev ramt af børnelammelse, kunne han ikke forfølge slægtens tradition om at stå til søs. I stedet kom han i 1824 i lære som urmager og fik seks år senere borgerbrev som håndværksmester og etablerede egen forretning. 

Da de nationale modsætninger begyndte i midten af 1830'erne, blev hans interesse vakt, ikke mindst på grund af Christian Flor, ved hvis hjælp Fischer åbnede et lille lejebibliotek i Aabenraa. Da den hidtidige ejer af Allgemeines Wochenblatt, den liberalt indstillede Hans Kobberholdt, af de konservative tyske myndigheder i marts 1839 blev frataget sit udgivelsesprivilegium, ansøgte Fischer om at overtaget udgivelsen. Byens borgmester anbefalede Fischer, og første nummer under hans ledelse udkom den 2. oktober 1839. 

Allerede den 1. april 1840 fik bladet navneforandring til Kongelig priviligerede Ugeblad for Aabenraa og begyndte at udkomme på dansk med en klar anti-slesvig-holstensk redaktionel linje. Bladet rummede mange artikler, som tilbageviste slesvig-hostenske fremstillinger af deres rettigheder til Sønderjylland. Frederik Fischer skrev formentlig ikke selv disse artikler, men har trykt andres skriverier.

Frederik Fischer brugte konsekvent navnet "Aabenraa", selv om byen de sidste 300 år havde brugt navnet Apenrade. Harmen mod Fischer var så stor, at 266 borgere i 1840 indsendte en adresse til deputeretkollegiet, hvori man anmodede om, at han skulle pålægges at bruge formen Apenrade. Fischer fandt det fornuftigst at bøje af i denne sag, og fra oktober 1841 kaldte han sit blad Apenrader Ugeblad.

Der blev fra myndighedernes side gjort mange forgæves forsøg på at stoppe bladet; abonnementstallet kom ikke over nogle få hundrede de første mange år.

Fischers nationale tilholdssted formulerede han allerede i maj 1838 (i en artikel i Dannevirke): "Danske er vi, Dansk tænker og føler vi; som Danske har vi Navn i  Fortiden og er kendt over hele Kloden".

Avisen stoppede i en periode under Treårskrigen, hvor Aabenraa var underlagt slesvig-holstensk ledelse, og hvor Fischer led økonomiske tab, men i september 1849 kunne Fischer genoptage avisdriften, nu under navnet Freja for at undgå forveksling med det slesvig-holstensk orienterede Apenrader Wochenblatt.

I 1859 måtte han sælge avisen til sin svoger. Avisen udkom frem til 1903, fra 1874 i forening med Haderslev-avisen Dannevirke.

Et portræt af Frederik Fischer er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Litteratur:

Nordslesvigsk Søndagsblad, 1884, s. 58 og 66.

Sønderjyske Årbøger, 1950, s. 15-60: M. Mackeprang: Frederik Fischer.

G. Japsen, 1961: Den nationale udvikling i Åbenrå, s.161 ff.