Gå til leksikonoversigt

Frederik Christian, 1765-1814, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg

Personer

Frederik Christian tilhørte hertuglinjen Augustenborgerne og var født på Augustenborg Slot. I 1786 blev han viet til Louise Augusta, der var søster til den senere Frederik 6., hvorved hendes kvindelige arveret til Danmark Norge og Sverige forenedes med Frederik Christians mandlige arveret til Holsten. Herved kunne det sikres, at Holsten kunne vedblive at høre under det danske monarki, hvis mandslinjen i kongehuset uddøde. 

Frederik Christian fik sæde i statsrådet i 1786, hvor han engagerede sig i uddannelsespolitik og og kom til at præge universitetspolitikken og blev patron for universitetet.

I 1806 blev Holsten indlemmet under den danske trone, og i 1810 fulgte det svenske tronfølgervalg, hvor både Frederik Christian og Frederik 6. kandiderede, hvilket resulterede i et brud mellem de to svogre. Louise Augusta støttede i denne sag sin bror.

Louise Augusta og Frederik Christian fik tre børn: hertug Christian August og prins Frederik af Nør samt Caroline Amalie, der i 1815 blev gift med den senere Christian 8. Frederik Christian arbejdede for at sikre sin slægts arveret.

Frederik Christian.

Frederik Christian.

Det Kgl. Bibliotek.