Gå til leksikonoversigt

Friis, Aage, 1870-1949, historiker

Personer

Aage Friis blev magister i historie i 1896 og var i perioden 1913-35 professor ved Københavns Universitet. Efter sin magisterkonferens påbegyndte han et større videnskabeligt arbejde baseret på A.P. Bernstorffs private breve og dokumenter, som bl.a. resulterede i hans hovedværk Bernstorfferne og Danmark (bind 1, 1903). Dette arbejde vakte hans interesse for vekselvirkningen mellem dansk og tysk.

Siden sin studentertid havde Friis interesseret sig for det slesvigske spørgsmål og knyttede forbindelse med ligesindede unge, bl.a. A.D. Jørgensen, Mouritz Mackeprang og efterhånden H.P. Hanssen, hvis nationalpolitiske synspunkter Aage Friis delte. I perioden 1907-1913  var Friis tilknyttet Udenrigsministeriet som rådgiver i sager vedrørende Nordslesvig.

Aage Friis kom til at spille en afgørende rolle i de hektiske dage i Berlin i slutningen af oktober og begyndelsen af november 1918, hvor betingelserne for en kommende fredsslutning efter 1. Verdenskrig blev forhandlet. Allerede den 4. oktober 1918 var H.P. Hanssen blevet klar over, at den tyske hærledelse havde erkendt nederlaget, og at en fredsaftale var under udvikling. H.P. Hanssen forsøgte straks at orientere den danske gesandt i Berlin om de nye muligheder for en Genforening, men han sendte også et privat kodebrev til vennen Aage Friis i København. Friis ankom til Berlin den 12. november og mødtes samme aften med de danske parlamentarikere, rigsdagsmedlem H.P. Hanssen og landdagsmedlemmerne H.D. Kloppenborg-Skrumsager og Nis Nissen. De drøftede, hvordan man kunne fremskaffe en bindende erklæring fra tysk side om gennemførelse af en folkeafstemning i Nordslesvig. Som følge af Aage Friis' tidligere rolle som rådgiver for det danske udenrigsministerium fik han allerede dagen efter et møde med en sekretær i det tyske udenrigsministerium, der anså Friis som en officiel dansk repræsentant, og sammen kontaktede de udenrigsminister Wilhelm Solf, der var villig til at afgive en sådan erklæring. Det gjorde han i et brev til H.P. Hanssen den 14. november 1918.

Friis engagerede sig desuden for landflygtiges forhold og stiftede i 1933 Den danske komité for landflygtige åndsarbejdere.

 

Aage Friis fotograferet mellem 1911 og 1925.

Aage Friis fotograferet mellem 1911 og 1925.

Det Kgl. Bibliotek.