Gå til leksikonoversigt

Gels Å

Steder

Ca. 42 km lang å, dannet ved sammenløb af Nipså og Sønderå syd for Neder Jerstal. Den løber sammen med Gram Å/Fladså syd for Obbekær, hvorved Ribe Å dannes. Åen er dannet under Weichsel-istiden og skærer sig gennem en hedeslette (se Landskabsformer i Sønderjylland). Syd for Enderupskov findes den såkaldte Enderupskov Aftægt, en stejl skråning ned mod åen, skabt ved at åen har gnavet sig ind i bakkeøens moræne. Fra 1865 til 1920 dannede en del af åen grænse mellem Danmark og Preussen. De gamle toldbygninger ses ved Gelsbro, hvor der også er et dambrug.

Genslyngninger mellem Neder Jerstal og Bevtoft (2005) og ændret vedligeholdelse har forbedret vandkvaliteten. Åen er et populær blandt lystfiskere med 74 km fiskebred, og hvor der er mulighed for et varieret fiskeri, bl.a. af bækørred og havørred. Åen er en del af snæbel-projektet.

Af Helle Thuesen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af Redaktionen 2024.

Litteratur: Sønderjyllands Amt: Gelsådalen (folder). Søren Olsen: Danmarks Søer og Åer. 2002.