Gå til leksikonoversigt

Gerlach, G., 1797-1865, dansk officer

Personer

G. Gerlach, som havde været tilknyttet militæret siden 1808, deltog i krigshandlinger under Treårskrigen, bl.a. ved udfaldet fra Fredericia

Da krigen i 1864 begyndte, fik Gerlach kommandoen over 1. division og titel af generalløjtnant. 1. division vandt hæder ved træfningen ved Mysunde den 2. februar 1864. Da de Meza blev frataget overkommandoen efter tilbagetrækningen fra Danevirke, blev posten overdraget til Gerlach, da han blev betragtet som mere loyal over for regeringen end den genstridige de Meza. Gerlach var fra første færd dybt uenig med Krigsministeriet, der under krigen gentagne gange greb ind i de militære beslutninger. Krigsministeriet forlangte flere offensive aktioner fra den danske hær, hvilket Gerlach imødegik med ønsket om at fratræde, da den øverstkommanderende måtte have frie hænder i forhold til det politiske niveau. Ønsket blev ikke opfyldt.

Gerlach var imod forsvaret af Dybbølstillingen. Så sent som den 17. april fremsendte Gerlach endnu et brev til Krigsministeriet med anmodning om at få frie hænder, men han fik ikke noget svar før efter stormen den 18. april. Gerlach fulgte derfor den oprindelige ordre med betydelige tab til følge. Senere i krigen blev Gerlach afløst af P.F. Steinmann (1812-1894).

Efter krigen blev Gerlach fyret til trods for, at han i modsætning til de Meza havde fulgt politikernes ordre og imod al fornuft havde ladet den danske hær blive stående ved Dybbøl. 

G. Gerlach. Udateret fotografi.

G. Gerlach. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.