Gå til leksikonoversigt

Mysunde

Færgestedet ved Mysunde

Trækfærgen ved Mysunde

Landsby og overfartssted ca. 15 km øst for Slesvig på det smalleste sted ved fjorden Slien. Overfarten består af en trækfærge, som transporterer biler og passagerer mellem Angel og halvøen Svans.

Mysunde var skueplads for en vigtig træfning den 2. februar 1864, da en dansk skansestilling i Mysunde holdt stand mod et angreb af preussiske tropper.