Gå til leksikonoversigt

Grænselandet

Begreber

Uklart defineret område nord og syd for den nuværende dansk-tyske statsgrænse. Nord for grænsen vil man typisk henregne det tidligere Sønderjyllands amt til området, altså området op til kongeågrænsen, som var grænse mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920. Det kan diskuteres, om Ærø, som hørte til hertugdømmet Slesvig frem til 1864, er en del af grænselandet, ligesom det kan diskuteres, om "de otte sogne" syd for Kolding hører med.

Syd for grænsen vil man normalt henregne Sydslesvig til grænselandet, altså den sydlige del af hertugdømmet Slesvig, som i vest grænser op til Holsten ved Ejderen og i øst ved Kielerkanalen

Grænselandet kan også defineres som region Sønderjylland-Schleswig, som blev oprettet i 1997 og som syd for krusågrænsen omfatter Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og nord for krusågrænsen kommunerne Aabenraa,, Haderslev, Sønderborg og Tønder.