Gå til leksikonoversigt

Hejmdal

Begreber

Dansksproget avis, som fra den 1. oktober 1879 udkom i Aabenraa. Bag avisen stod J.P. Junggreen og bogtrykker Heinrich Matzen. Bladet blev populært og udsendtes i 1889 med 1.700 eksemplarer i vintermånederne og med 1.300 i sommermånederne.

Heinrich Matzen ønskede ikke at samarbejde med Flensborg Avis, som blev redigeret af Jens Jessen. Derfor oprettede Flensborg Avis i 1888 en filialavis i Aabenraa under navnet Aabenraa Avis, som var en alvorlig konkurrent til Hejmdal. Heinrich Matzen konkurrerede også med den tyske avis Apenrader Zeitung. 

I1893 overtog H.P. Hanssen Hejmdal, som blev en indflydelsesrigt dansk avis, og abonnementstallet steg til ca. 2.300.

I de første år stod H.P. Hanssen selv for den daglige ledelse og som ansvarshavende redaktør. Da han i 1896 blev landdagsmand, overtog medarbejderne og især hans ægtefælle, Helene Hanssen, ansvaret for avisen. Den mest betroede medarbejder var journalist Anders Lebeck fra Bovlund, som blev ansat umiddelbart efter, at H.P. Hanssen overtog Hejmdal, og som blev ved avisen frem til 1908. I 1907 blev den senere amtmand i Aabenraa Amt Kresten Refslund Thomsen (svigersøn til H.P. Hanssen) tilknyttet avisen, som han i perioden 1910-1920 var redaktør for.

Ved 1. Verdenskrigs udbrud den 1. august 1914 blev avisens to medredaktører Niels Hansen og J. Frost arresteret.  Få dage senere blev avisen underlagt censur, og den 8. august fik avisen forbud mod at udkomme. H.P. Hanssen protesterede til regeringen i Kiel, hvor man som kompromis gav tilladelse til, at Hejmdal kunne udkomme på tysk. Dette ville H.P. Hanssen ikke acceptere, og den 24. august blev kravet igen trukket tilbage, og avisen kunne udkomme på dansk, men på betingelse af, at avisen kun bragte officielle efterretninger. 

Avisen fortsatte med at blive udgivet frem til 1975.

Litteratur:
Troels Fink: Båndene bandt. Forbindelsen over Kongeåen 1864 - 1914. Institut for Grænseregionsforskning, 1999.