Gå til leksikonoversigt

Holst, Hans Peter, 1811-1893, forfatter

Personer

Hans Peter Holst blev født i jævne kår i København. Han påbegyndte teologiske studierog virkede i sin ungdom på Oehlenschlägers anbefaling som lærer ved Efterskægtens skole og ved Landkadetakademiet og senere også ved Søkadetakademiet.

Holst fik kontakt med litterære kredse i København, bl.a. med J.L. Heiberg. Han havde ingen succes med sine forskellige skriverier, men i 1839 blev han pludselig i kraft af et mindedigt om Frederik 6. landskendt. Han formåede bedre end nogen at udtrykke folkets følelser ved kongens død og opnåede med sin popularitet et toårigt rejselegat. 

Ved Treårskrigens udbrud blev Holst tilknyttet generalkommandoen og kom således krigens begivenheder på nærmeste hold, bl.a. Slaget ved Bov den 9. april 1848, hvorfra han gav slagskildringerne i "Den lille Hornblæser" (1849), som opnåede stor popularitet. I forbindelse med en militærparade på Lerbæk Mark nord for Vejle skrev H.P. Holst digtet "Vel mødt igen, Kong Frederik! ved hæren", hvis ord "Det skal ej ske!" (om Sønderjyllands deling) i sidste strofe blev overtaget af kongen og fik stor psykologisk betydning for Treårskrigens videre forløb.

I forbindelse med mindefesten i Rosenborg Have for de faldne i Slaget ved Isted skrev Holst mindesangen "Til de faldne": "Slumrer sødt i Slesvigs jord" (med ordene "Skøn var døden som I fik, ingen skønnere der findes..."), som også fik stor betydning i den nationale tradition.

Holsts digtning efter Treårskrigen fik ingen betydning. Han opnåede i kraft af sin popularitet flere store stillinger, bl.a. redaktør for Berlingske Tidende (1859-60), direktør for Casino (1862-64) og i årene 1864-68 og igen fra 1875 instruktør ved Det Kongelige Teater. Han magtede dog ikke disse stillinger.