Gå til leksikonoversigt

Kanalstat

Begreber

Tilhængerne af en grænse ved Danevirke håbede 1918/19, at de allierede sejrsmagter ville etablere en international zone eller kanalstat omkring Kielerkanalen. Denne stat skulle den nye dansk-tyske grænse så støde op til. Tysksindede separatister håbede omvendt på en kanalstat omfattende hele Slesvig-Holsten, som så skulle være selvstændig. Begge dele var illusion, men forestillingen om en kanalstat dukkede op igen som rygte i 1923 og spillede på ny en rolle for danske sydslesvigaktivister efter 1945.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Troels Fink: Da Sønderjylland blev delt 1918-1920, bd. 1. 1979.

Johan Peter Noack: Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945, bd. 1. 1989.

Johan Peter Noack: Det sydslesvigske grænsespørgsmål 1945-1947, bd. 1. 1991.