Gå til leksikonoversigt

Kancelligods

Begreber

Mindre gods med begrænsede privilegier. De såkaldte kancelligodser var typisk store bondegårde eller tidligere fyrstelige ladegårde, som fik tildelt mere begrænsede privilegier efter Slesvigs deling 1544. Langt de fleste opstod inden for det gottorpske område. De blev helt eller delvist udskilt af amterne, men ikke underlagt fællesregeringen. I stedet forblev de under den enkelte fyrstes kancelli (deraf navnet).

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.