Gå til leksikonoversigt

Kjems, Anna, 1893-1990 husflidslærer

Personer

Anna Kjems, født Lorenzen, blev født i Ballum i det vestlige Sønderjylland. I sin ungdom deltog hun i forskellige tegne- og husflidskurser i København for senere at blive uddannet til forskolelærerinde. Efter at hun i 1919 var blevet gift med Niels Kjems, blev hun lærer ved Skibelund Efterskole ved Vejen.

Efter Genforeningen i 1920 valgte parret at beholde deres tyske statsborgerskab for uhindret at kunne arbejde blandt dansksindede syd for grænsen. I 1922 blev ægteparret ansat som vandrelærere under Dansk Skoleforening og flyttede til Harrislee, hvor de tog bolig i en kro, der blev ombygget til forsamlingshus.

Dette blev udgangspunkt for ægteparrets folkelige arbejde i små danske kredse i Mellemslesvigs landdistrikter, hvor der først senere og navnlig efter 1945 blev oprettet danske skoler.

Anna Kjems var især virksom i Den slesvigske Kvindeforening, hvis formand hun var fra 1922 til 1953 og her fik herigennem oprettet Håndarbejdscentralen. Gennem foredrag og fortælling samt via sy-, væve- og tegneundervisning opnåede hun bred kontakt til kvindekredse. 

Efter 2. Verdenskrig deltog Anna Kjems i Sydslesvig-hjælpens fødevarefordeling blandt dansksindede i Sydslesvig. I 1983 udgav hun bogen Kniplinger og knæpkager

Litteratur: 

Dansk Biografisk Leksikon. Gyldendal.

Anna Kjems

Anna Kjems, der var en dygtig væverske, fremviser vævede tæpper. Foto fra 1960'erne.

Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Slesvig. Foto: Henri Prien.