Gå til leksikonoversigt

Vandrelærer

Personer

Rejsende lærer, der underviste børn og voksne i skiftende private hjem efter almindelig skoletid. De første vandrelærere i Sønderjylland begyndte deres virke kort efter 1864, hvor de underviste i dansk sprog og kultur. Den gradvise fortyskning af skolen forøgede behovet for privat danskundervisning, som de preussiske myndigheder dog forsøgte at forhindre ved forbud og forfølgelse. Efter 1920 fortsatte vandrelærervirket i Sydslesvig, hvor vandrelærere kom i de egne, hvor det ikke lykkedes at oprette danske skoler. Den sidste vandrelærer indstillede sit virke i 1990’erne. Blandt kendte vandrelærere kan nævnes Henriette Gubi og Niels Kjems.

Af René Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Allan Bengtsson og Lars N. Henningsen: Vandrelærere. Rejsende i dansk kultur, 1996.