Gå til leksikonoversigt

Kobbelbrug

Begreber

Driftsform udviklet på de slesvig-holstenske herregårde i 1600-tallet. Kobbelbrug omfattede indretning af agerjorden i 9-13 regelmæssige marker (kobler), som var adskilt af levende hegn og grøfter og blev drevet i en lang omdrift, normalt 4-5 år med korn, efterfulgt af en lidt længere periode med græs og evt. et år med helbrak, før jorden igen blev tilsået med korn. Varianter af kobbelbrug blev indført på mange bondegårde omkring år 1800.

Af Carsten Porskrog Rasmussen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.