Gå til leksikonoversigt

Liebe, Otto, 1860-1929, sagfører og politiker

Personer

Otto Liebe blev født i København. Efter studentereksamen interesserede han sig for kunsthistorie og opholdt sig bl.a. i Italien. Efter hjemkomsten læste han jura og blev cand. jur. i 1882, overretssagfører i 1885 og højesteretssagfører i 1889.

Han fik en meget kort karriere i politik under Påskekrisen, idet Erik With henvendte sig til ham den 7. marts 1920 for at få ham til at overtage ledelsen af et forretningsministerium, når regeringen Zahle var fjernet. Erik With repræsenterede en kreds af stærkt nationale mænd, som var rasende over regeringens politik i grænsespørgsmålet og som ønskede Flensborg med til Danmark uanset udfaldet af afstemningen i 2. zone den 14. marts 1920.

Otto Liebe erklærede sig rede til at overtage et forretningsministerium efter regeringen Zahle med henblik på at udskrive valg. Efter det store tyske flertal ved afstemningen den 14. marts kølnedes hans interesse for det slesvigske spørgsmål, men han sagde alligevel ja til at overtage regeringsmagten, da han den 29. marts blev kaldt til Christian 10., der samme dag havde afskediget regeringen Zahle. 

Otto Liebe sammensatte sit ministerium i løbet af den 30. marts, men kom omgående under voldsomt pres fra Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen, der truede med generalstrejke. Efter henvendelse fra Københavns borgerrepræsentation den 3. april sammenkaldte Christian 10. de politiske partiers ledere, der nægtede at forhandle med Liebe, men krævede et upolitisk forretningsministerium under overformynder M.P. Friis. Tidligt næste morgen afskedigede kongen Otto Liebe, der således kun fik syv dage som landets statsminister.

Efter sin korte politiske karriere helligede Otto Liebe sig igen sin sagførergerning.

Kilde:
Dansk Biografisk Leksikon, 1981.

Otto Liebe. Udateret fotografi.

Otto Liebe. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.