Gå til leksikonoversigt

Margrete 1., 1353-1412, dansk-norsk-svensk regent

Personer

Dansk-norsk-svensk regent. Hun var yngste datter af Valdemar Atterdag og dronning Helvig. Kun seks år gammel blev Margrete forlovet med den 18-årige norske konge Håkon Magnusson. Brylluppet fandt sted i København i 1363.

Da Valdemar Atterdag døde i 1375, var der ikke udpeget en efterfølger til den danske trone. Fem år senere stod Margrete på grund af en række dødsfald pludselig som den reelle magthaver i både Danmark og Norge. 

I 1386 at forlene Margrete grev Gerhard 6. af Holsten med hertugdømmet Slesvig imod, at han skulle aflægge troskabsed til den danske krone, og der skulle være fred imellem de to parter.

I 1387 døde hendes søn Oluf, og Margrete måtte nu sikre sig magten, indtil en løsning var fundet. Måneden efter Olufs død sikrede hun sig forholdet til hertugdømmer ved at lade sig hylde som lensherre. I 1388 overgav de svenske stormænd i rigsrådet regeringsmagten til Margrete og hun blev nu hyldet med samme usædvanlige titel i både Danmark, Norge og Sverige, nemlig som ”fuldmægtig frue og husbond og det ganske rige Danmarks formynder”. I 1397 blev de tre kongeriger forenet i et samlet monarki, Kalmarunionen, med hendes fostersøn Erik som konge, men reelt havde Margrete en næsten enerådig magt frem til sin død i 1412.

I Sønderjylland benyttede Margrete sig af sin indflydelse til gennem lån og panttagninger at sikre sig en række støttepunkter i Sønderjylland, bl.a. Haderslevhus, Brundlund Slot i Aabenraa og Tønderhus samt Trøjborg ved Tønder med tilliggender, som hun overdrog til biskoppen i Ribe, der allerede var i besiddelse af Møgeltønderhus med tilhørende gods. Disse områder blev udskilt fra hertugdømmet og som såkaldte kongerigske enklaver lagt ind under kongeriget og Viborg Landsting.

I 1409 kom det til voldsomme uroligheder i Sønderjylland. I 1409 indtog den danske kongemagt Flensborg og anlagde en borg, senere kaldt Duborg Slot

Margrete døde i forbindelse med et besøg i Sønderjylland, hvor hun ville bese kronens to borge Brundlund Slot i Aabenraa og Duborg Slot i Flensborg. Der var imidlertid udbrudt pest i Flensborg, og Margrete blev smittet, inden hun undslap. 
 

Margrete 1. Portrættet kan ikke dateres.

Margrete 1. Portrættet kan ikke dateres.

Det Kgl. Bibliotek.