Gå til leksikonoversigt

Margrethe Kog

Steder

Kog, dvs. inddiget område, på 1.245 ha skabt i forbindelse med etableringen af Det Fremskudte Dige, indviet 1982. 

I det sydvestlige hjørne af Margrethe Kog anlagdes Saltvandssøen 1983-1984, der skulle kompensere for det tab af natur, som anlæggelsen af Margrethe Kog havde bevirket. 

Margrethe Kog blev fredet i 1985, og det meste af området bruges til græsning. Der er et rigt fugleliv, bl.a. samles flokke af bramgæs i kogen om foråret og efteråret.

Margrethe Kog indgår i Nationalpark Vadehavet.

Margrethe Kog

Saltvandssøen i Margrethe Kog med i tusindvis af fugle. Foto fra 2018.

Nationalpark Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen.