Gå til leksikonoversigt

Odense Bispedømme/Stift

Steder

Odense Stift kaldes også Fyns Stift. Det blev oprettet i 988 under Bremen Ærkebispedømme, fra 1104 under ærkebiskoppen i Lund. Bispekirken var Sankt Knuds Kirke i Odense, og herfra udgik administrationen. Efter 1060 omfattede stiftet Fyn, Lolland, Falster, Møn, Langeland, Tåsinge, Als og Ærø. Femern hørte med, indtil hertug Hans den Ældre oprettede det som eget provsti i midten af 1500-tallet, hvorefter det blev lagt under Slesvig Stift. Sønderborg blev udskilt i 1584, i 1803 skete der en yderligere reduktion, idet Lolland-Falsters Stift blev oprettet, og i 1819 blev Als-Ærø Bispedømme oprettet. Efter krigen 1864 kom Ærø atter under Fyns Stift, mens Als blev indlemmet i Slesvig Stift og i 1922 i Haderslev Stift.

Af Karsten Hermansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.