Gå til leksikonoversigt

Olgerdiget

Steder

Diget kaldes også Olmersdiget, Olmersvolden og Oldemorsvolden.

Olgerdiget er et ca. 15 km langt nordvendt forsvarsværk anlagt af anglerne i tidsrummet 22-31 e.Kr. og udbygget og forbedret ca. 150 år senere. Olgerdiget udgjorde sammen med voldstedet Trælbanke ved Højer og ringborgen Achsumburg på Sild samt Vidå anglerrigets nordgrænse frem til første halvdel af 100-tallet.

Olgerdiget mistede sin militære betydning i tidsrummet 110-120 i takt med anglernes ekspansion mod nord og øst, og det blev erstattet af Æ Vold lidt nord for Rødekro. Voldanlægget strakte sig fra Gårdeby 3 km syd for Tinglev via Tinglev Sø til Hærvejen syd for Urnehoved. Anlægget har oprindeligt bestået af en foranliggende 1,3-1,5 m dyb og 4 m bred voldgrav og en opkastet vold med palisader af egestolper.

Anlægget kan tolkes som en nordvendt grænsevold, som skulle beskytte anglere mod nordfra kommende jyder. Der er i volden fundet trærester, som ved hjælp af dendrokronologi (årringemetoden) er dateret til mellem 219 og 278 e.Kr. Volden er bygget i folkevandringstiden, hvor forskellige folkestammer (angler, jyder, danere m.fl.) lå i krig med hinanden, hvilket der i Sønderjylland findes talrige andre arkæologiske vidnesbyrd, f.eks. Guldhornene ved Gallehus, våbenofferfund i Ejsbøl ved Haderslev, Hjortspring-båden og Nydam Mose på Sundeved. 

Der findes i dag kun meget svagt synlige rester af anlægget. Der er gennemført en fredning af et 50 m langt afsnit på Almstrup Mark mellem Lovtrup og Bjerndrup syd for landsbyen Uge.