Gå til leksikonoversigt

Personregister

Begreber

Dansk betegnelse for Standesamtregister, dvs. de protokoller, hvori fødsler, vielser og dødsfald registreredes efter indførelsen den 1. oktober 1874 af ikke-kirkelig civilstandsregistrering i Preussen, og dermed i Sønderjylland, som afløsning af kirkebøger. De blev ført af en personregisterfører. Deres distrikter faldt med få undtagelser sammen med sognene. Systemet blev bibeholdt efter Genforeningen og lagt under Justitsministeriet. Tvungen borgerlig vielsesregistrering og dermed vielsesregistrene blev afskaffet i 1926. På grundlag af personregistrene udstedtes fødsels- og dødsattester.

Lovgivningen om personregistre er flere gange moderniseret. Efter 1920 indførtes dansksprogede skemaer, i 1978 blev de håndskrevne registre afløst af maskinskrevne og i 2002-03 af elektronisk registrering tilsluttet CPR. I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 og Strukturreformen i 2007 blev distrikterne omlagt efter de nye kommunestrukturer. I 2006 blev al personregistrering lagt under Kirkeministeriet. Kun den borgerlige fødselsregistrering og dermed fødselsattesterne er efter de seneste reformer bibeholdt i Sønderjylland, hvorimod dødsfald registreres af de kirkelige myndigheder som i det øvrige Danmark.

Ældre personregistre er afleveret til Landsarkivet for Sønderjylland.

 

Af Hans H. Worsøe i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hans H. Worsøe: Den borgerlige personregistrering i Sønderjylland, i: Sønderjysk Årbog 1995.