Gå til leksikonoversigt

Povls Bro

Steder

Povls Bro er en enkeltbuet granitbro, som fører Hærvejen over Bjerndrup Mølleå umiddelbart syd for Urnehoved. Broen er opført i 1844 som erstatning for en 100 år tidligere egetræsbro, opført i 1744, bekostet af Søgård Gods. Denne bro måtte allerede i 1780 erstattes af en ny træbro, som også måtte repareres og udskiftes adskillige gange. 

Brobuen, som spænder over gennemløbet, er en selvbærende konstruktion af svagt kileformede tilhuggede granitsten. Broen er 3,75 m lang og 5 m bred. Buen stabiliseres af mos mellem stenene og en lerpakning på oversiden. Herom opbyggedes broens facader, og mellemrummet udfyldtes med kampesten, hvorefter den brolagte vejbane blev anlagt. Dernæst blev adgangsdæmningen på begge side af broen opbygget og brolagt. For arbejdet stod ejeren af Årtoft, Josias Wilhelm Mylord, der fik 137 rigsdaler for at opføre broen.

Povls Bro blev i 1970 fuldstændigt restaureret og forstærket, og den fremstår nu som ved opførelsen i 1844.

Broen har sit navn efter hærvejskroen Povls Kro umiddelbart nord for broen. Krobygningerne ligger stadig ud til Hærvejen, men indgår nu i en gård.

Se også Immervad Bro og Gejlå Bro.

Litteratur:
Sønderjyske Årbøger, 1970, 2. halvbind, s. 136: Viggo Petersen og Mortem Aaman Sørensen: Povlsbro.

Povls Bro fra 1844 over Bjerndrup Mølleå nordvest for Kliplev.

Povls Bro fra 1844 fører Hærvejen over Bjerndrup Mølleå nordvest for Kliplev.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev. Foto: Lennart S. Madsen.