Gå til leksikonoversigt

Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa

Begreber

Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa blev indviet den 4. april 1904 som den sidste af de seks sønderjyske frimenighedskirker, der blev oprettet i perioden 1864-1920 under preussisk herredømme. Frimenigheden udsprang af "Udvalget for kristelig Virksomhed i Nordslesvig", som var blevet stiftet i Aabenraa i foråret 1895. I november samme år afholdt foreningen sit første møde med pastor Thomsen fra Haderslev som taler, og i januar 1896 blev den første gudstjeneste afholdt på hotel Phønix. Med uregelmæssige mellemrum blev der afholdt gudstjenester i Aabenraa i det kristelige udvalgs navn med en mindre, men trofast gruppe mennesker.

Den 2. april 1900 blev der oprettet et egentligt Kirkeligt Samfund i Aabenraa efter forbillede fra Haderslev, og omtrent samtidig begyndte man at afholde gudstjenesterne på Folkehjem, hvor det fortsat var pastor Thomsen, som forrettede tjenesterne. I løbet af 1901 blev ideen om at opføre en frimenighedskirke fremført.

En arkitektkonkurrence blev afholdt i 1902, og valget faldt på Niels Jacobsen, som også havde tegnet frimenighedskirken i Skærbæk og Den Nordslesvigske Folkebank i Aabenraa. Som bygmester valgtes, ligesom i Haderslev, Hans Ahrendt, og byggeriet påbegyndtes i sommeren 1903.

Kirken blev opført på en bakke umiddelbart nord for Folkehjem. Kirken er inspireret af romansk kirkearkitektur. Taget er et sadeltag af røde teglsten. Kirken er især kendetegnet af det markante hvidkalkede kvadratiske tårn med rødt pyramidetag. 

Den nye kirke fik ikke tilknyttet nogen præst. Pastor Thomsen døde i 1905, og i de følgende år prædikede Thomsens efterfølger i Haderslev, Thade Petersen, nogle gange om året. I 1908 gik to danskuddannede teologer ind i arbejdet om frimenigheden og den ene af disse, Knud Rosendal, blev i 1910 ordineret ved kirken som den første af de sønderjyske frimenighedspræster med en teologisk embedseksamen. Ved Genforeningen i 1920 blev Rosendal præst i Vojens, hvorefter frimenigheden i Aabenraa gik nærmest i opløsning. Kirken blev i 1948 formelt sognekirke i folkekirken.

Litteratur: Pjecen "De sønderjyske frimenigheder og deres kirker", nr. 13, udgivet af Det regionale faglige kulturmiljøråd, august 2009.

Thade Petersen: "De sønderjyske frimenigheders historie", 1924.
"Fra frimenighed til folkekirke". Udgivet i 2004 ved kunstudvalget ved Sct. Jørgens Kirke, Aabenraa Menighedsråd. Redaktion: Bjarne Albinus og Preben Sørensen.