Gå til leksikonoversigt

Skærbæk Frimenighed

Begreber

Frimenighed med egen kirke fra 1909 oprettet som en af de seks sønderjyske frimenigheder. Flere steder i det vestlige Slesvig havde siden midten af 1800-tallet været hjemsted for et åndeligt røre. I flere af landsbyerne havde frimenighedspræst L.B. Poulsen prædiket, og det blev efterhånden klart for de forskellige kredse, også på baggrund af den markante udvandring fra området, at der måtte tages initiativ til oprettelse af en egentlig frimenighed på vestkysten. Man valgte Skærbæk, ikke mindst fordi man der havde en markant tysksindet præst, Christian Johannes Jacobsen, der virkede for en fortyskning af området.

I efteråret 1895 blev der afholdt et møde herom, og i december samme år kunne den nedlagte landevejskro i Skærbæk, Chaussékroen, indvies som kirkesal for gruppen af vakte vestsønderjyder. I 1897 henvendte man sig til redaktør ved avisen Modersmålet i Haderslev, Jens Larsen Jørgensen, og bad ham blive præst for menigheden i Skærbæk og de forskellige mindre grupper i det vestlige Sønderjylland. J.L. Jørgensen blev den 4. juni 1899 præsteviet i Forballum.

Allerede seks år senere ønskede menighedens medlemmer en egentlig frimenighedskirke. Kirkesalen i den gamle landevejskro med plads til 120 personer var stor nok, men der var også andre behov. Man valgte en placering i det sydlige Skærbæk ved siden af den præstebolig, som pastor J.L. Jørgensen havde ladet opføre i 1901. Pastor Jørgensen stillede en del af sin egen grund til rådighed for kirkebygningen. Pengene blev indsamlet fra forskellige grupper i Vestslesvig og fra interesserede i kongeriget. Tegningerne til kirken fik menigheden uden beregning af arkitekt Niels Jacobsen, der også havde tegnet Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa, mens Jep Fink blev bygmester på byggeriet. Kirken, der fik navnet Emanuelskirken, blev opført i 1909 i røde teglsten, mens kirkens tag blev udført i grålig zink. 

Skærbæk Frimenighedskirke fungerede frem til 1979, hvor kun en tredjedel af de oprindeligt tilsluttede familier var tilbage. Efter nedlæggelsen ejedes kirken de første år af Rebbølcentret. I 1986 blev bygningen overdraget til en kreds af borgere i Skærbæk, som ønskede at bevare bygningen og lade stedet fungere som kultur- og forsamlingshus.

Litteratur: Pjecen "De sønderjyske frimenigheder og deres kirker", nr. 13, udgivet af Det regionale faglige kulturmiljøråd, august 2009.

Thade Petersen: "De sønderjyske frimenigheders historie", 1924.
B. Schultz m.fl.: "Skærbæk frimenighed" i Fra Skærbækegnens Fortid, nr. 11, 1997.
Tove Tersbøl & Marian Gram: Foreningen Emanuels første 30 år i tekst og billeder (2016)