Gå til leksikonoversigt

Skydelav

Begreber

Skydelav, skydeselskab, skyttegilde eller skydelav er sammenslutninger, hvis formål er skive- eller fugleskydning. Sammenslutningerne opstod i 1200-tallet i Frankrig og bredte sig til Tyskland og siden hen til Norden. Ældst kendte kilde i Danmark er fra 1346, hvor en fuglekonge i Lund omtales. Det ældste skydeselskab i Danmark er Guds Legems Lav i Aalborg, stiftet 1431, mens det endnu eksisterende skyttegilde i Slesvig er fra 1449. I Slesvig og Holsten var det ofte skytteforeningerne, der stod for skydningerne, men som i Danmark afholdt købmandsgilderne også skydninger i forbindelse med selskabelighed, således Sankt Knuds Gildet fra omkring år 1200 i Flensborg.

En del skyttelav førte en omtumlet tilværelse under 1600-tallets krige, og i mange byer forsvandt skydningen for igen at opstå under nye former. Alle byer i Slesvig havde dog i 1600- og 1700-tallet skyttelav, og enkelte af disse eksisterer stadig, således de tre lav i Slesvig, lavene i Husum og Frederiksstad, Skt. Nicolai og Skt. Johannes (siden 1844 med navnet Skt. Knuds Gilde) i Flensborg, Tønder Skyttekorps fra 1693 og Aabenraa Skyttelaug fra 1734. Gadenavnene Papegøjegade i Haderslev og Papegøjestien i Tønder vidner om skyttelav i disse byer. Af nyere dato er Haderslev Skydeselskab fra 1857 og Borgerforeningens Skyttelaug i Sønderborg fra 1881. Skydeselskaberne i Danmark har altid haft et nært forhold til kongehuset. Prins Henrik var æresmedlem af St. Knudsgildet i Flensborg og Aabenraa Skyttelaug, mens Gustav, prins af Sayn-Wittgenstein-Berleburg var af Haderslev Skydeselskab.

Af Bent Vedsted Rønne i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Bent Vedsted Rønne: Et agtværdigt selskab. Haderslev Skydeselskab af 1857, 2007.

Lars N. Henningsen: Aabenraa Skyttelaug 1734-1984. 1984.

J. Raben: Sønderborg Skyttelaug 1660-1880 og Borgerforeningens Skyttelaug 1881, 1943.