Gå til leksikonoversigt

Slien

Steder

(Tysk: Schlei) Fjord, som adskiller Angel fra Svansen på den slesvigske østkyst. Den er 43 km lang og løber fra Slesvig til udmundingen i Østersøen ved Schleimünde, umiddelbart øst for fiskerlandsbyen Maasholm.   

Udløbet sker siden 1872 gennem en kunstigt gravet kanal igennem den sandtange, der lukker fjorden. Slien er på sit slyngede løb gennem morænelandskabet fra 100 til 4.000 m bred og når stedvis dybder på 14 m. Selve fjorden er, som Haderslev Fjord, af den u-formede type, der er opstået ved opfyldning af en ældre lavning med smeltevandssand under sidste istid. Langs fjorden findes flere byer, fra vest Maasholm, Kappel, Arnæs, Mysunde, der i dag hovedsageligt lever af den turisme, som fjorden tiltrækker.

Fjorden var i den tidlige middelalder en del af den transportrute mellem Østersøen og Vesterhavet, der lå bag Hedebys og senere Slesvigs betydning. Med hansestæderne mistede fjorden denne funktion, men den kom under De Slesvigske Krige til at spille en rolle i forsvaret af Danmark. Netop på det smalleste sted, ved Mysunde, hindrede danske stillinger i begge krige, at Danevirkestillingen blev omgået. 

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.