Gå til leksikonoversigt

Struensee, Adam, 1708-1791, generalsuperintendent

Personer

Adam Struensee blev født i Neuruppin nordvest for Berlin. Han studerede teologi ved universitetet i Halle og fra 1728 i Jena, hvor han blev stærkt optaget af pietismen. I 1730 blev Adam Struensee præst for det grevelige hof Sayn-Wittgenstein i Berleburg; to år senere blev han lærer ved universitetet i Halle og fra 1747 professor ved universitetet i Halle.

Den danske regering fulgte på dette tidspunkt opmærksomt udviklingen i pietismen i Halle og rettede gennem den danske førsteminister, J.H.E. Bernstorff, i 1753 henvendelse til Adam Struensee om at blive førstepræst ved hovedkirken i Altona, en stilling, som han modtog i 1757. 

Adam Struensee blev i 1759 udnævnt til generalsuperintendent (biskop) for Slesvig og Holsten, hvorefter han bosatte sig i Rendsborg. Struensee lærte sig dansk til husbehov, så han kunne prædike på dansk i den nordlige del af Hertugdømmerne. Den nationale synsvinkel havde han ingen forståelse for; de vanskeligheder, han mødte, var mere af konfessionel art, især i forhold til den nyoprettede brødremenighed i Christiansfeld

Adam Struensee virkede for at få sine sønner anbragt i dansk tjeneste. Johan Friedrich Struensee blev Christian 7.s livlæge i 1768, og Carl August Struensee (1735-1804) blev 1769 udnævnt til dansk justitsråd. 

Kobberstik af Adam Struensee.

Kobberstik af Adam Struensee.

Det Kgl. Bibliotek.