Gå til leksikonoversigt

Sveistrup, Hans, 1815-1893, præst

Personer

Hans Sveistrup blev født i Maltbæk den 20. januar 1815. Han levede sin første år i Malt og Nørup ved Vejle, hvor faderen, der var præst, blev forflyttet til. Hans Sveistrup blev student i Kolding i 1832, hvorefter han var huslærer i Idom, inden han i 1835 begyndte at studere teologi. I studieårene boede han på Regensen, hvorfra han tog ivrigt del i det politiske og nationale studenterrøre. I 1839 afsluttde han studierne som cand.teol.

Sveistrup tilhørte den gruppe af studenter, som efter en henvendelse til Steen Steensen Blicher blev anledning til de såkalde Himmelbjergfester, som blev gennemført i årene 1839 til 1843. I 1840 blev han præst i Nørup og fortsatte her væsentlige dele af faderens arbejde. I den følgende periode traf han bl.a. Vilhelm Birkedal og Peder Larsen Skræppenborg og derigennem det grundtvigske syn, som han gennem mange år arbejdede for både kirkeligt og folkeligt.

I 1861 opfordrede H.D. Kloppenborg ham til at søge kaldet i Rødding og Skrave sogne, som han fik. Her kom han i nær kontakt med højskolelivet i Rødding (hvor Ludvig Schrøder i 1862 blev forstander) og begyndte at afholde grundlovsmøder i præstegårdshaven. Efter nederlaget i 1864 blev folkemøderne flyttet nord for Kongeåen til Skibelund Krat, som Sveistrup var en af hovedinitiativtagerne til. I 1867 blev Sveistrup efter pres fra de preussiske myndigheder afsat som præst i Rødding, men fra 1870 blev han præst i Vejen-Læborg (nord for Kongeåen) og bevarede herfra den nære forbindelse til sine venner syd for kongeågrænsen. I 1874 ordinerede han Cornelius Appel som den første præst ved Rødding Frimenighed

Sveistrup hørte til den kreds på ca. 40 personer, der var med til at købe området og stifte Skibelund-foreningen i 1869. Han virkede for at holde forbindelsen mellem kongerigske kredse og Sønderjylland samtidig med at han i Danmark var en varm talsmand for den sønderjyske sag. Han udgav i 1870 et lille skrift med uddrag af hans prædikerner med titlen "Trøst i Trængsel". I de 23 år Hans Sveistrup var præst i Vejen, tog han ivrigt del i livet omkring Askov Højskole. Han blev derfor askovlærernes foretrukne præst.

Mindesten over ham er rejst i Skibelund Krat med portrætrelief udført af kunstneren Aksel Hansen, København.


Litteratur: Københoved Bysamfund. Bidrag til Skrave Sogns historie, s. 157 ff. Konrad Jørgensens Forlag, 1950. 

Hans Sveistrup. Udateret fotografi.

Hans Sveistrup. Udateret fotografi.

Det Kgl. Bibliotek.