Gå til leksikonoversigt

Tapre forbedring, Den

Begreber

Den tapre forbedring (tysk: Tapfere Verbesserung) er et privilegiebrev udstedt til de slesvig-holstenske stænder i Kiel den 4. april 1460 af Christian 1. Det var et tillæg til Ribebrevet, og det styrkede ridderskabets position i Hertugdømmerne. Der blev nedsat et slesvig-holstensk råd, alle lensmænd skulle være fra Hertugdømmerne, og ridderskabets valgret blev knæsat.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Henning von Rumohr (udg.): Dat se bliven ewich tosamende ungedelt. Festschrift der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft. Neumünster 1960.