Gå til leksikonoversigt

Tapre landsoldat, Den

Begreber

Den tapre landsoldat er et nationalt symbol fra 1. slesvigske krig 1848-50. Visen "Dengang jeg drog afsted”, skrevet af Peter Faber ved krigens udbrud, blev særdeles populær og oversat til tysk til brug i hærens tysksprogede tropper. Prototypen på den danske landsoldat blev skabt i 1858 af billedhuggeren H.W. Bissen med monumentet "Den tapre Landsoldat efter Sejren”, der står ved volden i Fredericia og er midtpunkt for en årlig folkefest 6. juli, årsdagen for udfaldet fra Fredericia.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Inge Adriansen: Nationale symboler i Det Danske Rige, bd. 2. 2003.