Gå til leksikonoversigt

Thomsen, Detlef, 1880-1954, sydslesvigsk politiker

Personer

Detlef Thomsen stammede fra landsbyen Winnert syd for Husum i Sydslesvig. Han tilhørte en gammel dansksindet slægt og drømte i årene efter 1. Verdenskrig om dansk flertal ved en afstemning i 3. zone. Detlef Thomsen var medlem af den forfatningsgivende nationalforsamling i Weimar. Hans grundholdning var antipreussisk. Derfor gik han oprindeligt ind for en slesvig-holstensk separatisme, men da han ikke lykkedes med det, skiftede han til en slesvigsk separatisme, men kun ganske få fulgte ham. På grund af sine danske sympatier og rejser til Danmark blev han hårdt kritiseret af tyskorienterede slesvigere og nedlagde som en konsekvens heraf sit mandat i nationalforsamlingen. 

Han gik klart ind for en tilknytning til Danmark, men han blev så skuffet over resultatet af afstemningen i 2. zone, at han for en tid rejste til Sydamerika. Efter 2. Verdenskrig var han medlem af Sydslesvigsk Forenings hovedstyrelse og Husum amtsråd.

Detlef Thomsen er portrætteret af Harald Slott-Møller. Billedet hænger i klubværelset på Flensborghus.

Litteratur:
Troels Fink: "Da Sønderjylland blev delt 1918-1920, bind I, II og III." Institut for Grænseregionsforskning, 1979.
"Sydslesvigske Skæbner". S. 23-26. Sydslesvig Forlag, Sønderborg, 1948