Gå til leksikonoversigt

Trøjborg Slotsruin

Steder

Slotsruin 12 km nordvest for Tønder. Navnet Trøjborg stammer fra det græske Troja. Den oprindelige borg blev opført i første halvdel af 1300-tallet og bestod af et stort muret tårn omgivet af voldgrave. Borgen omtales første gang i 1347 i et brev fra hertug Valdemar af Sønderjylland. I 1579 mageskiftede kronen Trøjborg til Peter Rantzau, der lod opføre et firefløjet renæssanceslot. Da Rantzau-slægten uddøde i 1658, kom slottet i familien Buchwalds eje, men slottet forfaldt langsomt.

I 1851 overtog den velhavende bonde Knud L. Knudsen borgen efter amtmand J.F. de Neergaard med den tilhørende avlsgård Visby Hedegård og tilhørende fæstegods. I den nationalt spændte periode tilbød han, at staten kunne overtage bygningerne, hvis man ville indrette et dansk seminarium på stedet. Det ville staten dog ikke, hvorefter Knud L. Knudsen i 1854 lod størstedelen af bygningerne nedrive.

Slottet står som ruin med kældre, indre gård samt den søndre ydermur bevaret. Ladegården, nu under navnet Trøjborg Hovedgård, drives stadig som landbrug. I dele af hovedbygningen er indrettet ferielejligheder.

Litteratur:

Knud Schmidt Nielsen, Trøjborg – borg og mennesker. 1997.

Johannes Hertz, "Træk af Trøjborgs bygningshistorie 1347-1854", i: Hikuin, 19. 1992.