Gå til leksikonoversigt

Gubi, Henriette, 1856-1894, vandrelærer

Personer

 

Henriette Gubi var født i Jerstal ved Bevtoft i Sønderjylland og voksede op på et lille, fattigt husmandssted. Hun begyndte allerede tidligt at skrive og fik digte optaget i Dannevirke. Støttet af bl.a. politikeren H.A. Krüger kom hun i 1880 på Ryslinge Højskole og begyndte herefter på en uddannelse på N. Zahles Skole. Hun opgav at blive forfatter og helligede sig et virke som lærer.

I 1890 blev Henriette Gubi vandrelærer i Sundeved, denne gang hjulpet til stillingen af H.P. Hanssen og med støtte fra Sprogforeningen. Hun rejste nu rundt på gårdene og underviste i især dansk sprog og kultur. Baggrunden var, at tysk blevet undervisningssproget i skolen med undtagelse af i religionstimerne.

Henriette Gubi havde et dårligt helbred og døde allerede som 37-årig.

Linda Lassen har skrevet romanen Men sko må jeg ha’ (2014) om Henriette Gubis liv, der skildres, fra hun bliver født til hendes tidlige død.

Forsiden af Linda Lassens bog om Henriette Gubi med udsnit af foto af hovedpersonen.

Forsiden af Linda Lassens bog om Henriette Gubi med udsnit af foto af hovedpersonen.

Forlaget Hovedland.